Kompetencer

Familieret

Separation og skilsmisse, deling af formue, forældremyndighed, rådgivning om og oprettelse af særejeaftaler (ægtepagter), papirløst samliv, samejeoverenskomster, international privatret.

Arveret

Rådgivning om arveretlige forhold, oprettelse af testamente.

Dødsboer

Behandling af dødsboer, generationsskifte.

Køb og salg af fast ejendom

Strafferet

Bistand som forsvarer eller bistandsadvokat.

Mediation

Som certificeret konfliktmægler tilbyder jeg en alternativ form for struktureret konfliktløsning mellem to eller flere parter. Formålet er at parterne bistås i selv at nå frem til en tilfredsstillende løsning.