Bedste løsninger gennem dialog

Mit speciale er sager om familieret både i og udenfor Danmark og dertil knyttet personlig rådgivning om ægteskab, oprettelse af ægtepagt om særeje, separation og skilsmisse, bodeling, formueopgørelse, forældremyndighed og bopæl, samvær, arv, testamenter og behandling af dødsboer. Desuden er jeg certificeret mediator og er beskikket som forsvarsadvokat i København.

Det er vigtigt for mig, at mine klienter i alle sager modtager kvalificeret samt aktuel og relevant faglig, juridisk rådgivning og kompetent sagsbehandling. En løsning gennem dialog mellem parterne er altid at foretrække, og hvis dette ikke lykkes, søger jeg at opnå en fordelagtig afgørelse ved domstolene.

I sager, der involverer børn, vil jeg altid tage udgangspunkt i, hvad der vurderes bedst muligt for at varetage børnenes interesser.