Forsikring

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at jeg er:

  1. er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark,
  2. er medlem af Advokatsamfundet,
  3. har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter Advokatsamfundets regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves,
  4. ikke anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
  5. samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som jeg har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er HDI Gerling, Indiakaj 6, 2100 København Ø.
Jeg er registreret under CVR nr. 10 47 25 39.