Betalingsoplysninger

Advokatfirmaet Anja Cordes
CVR.nr.: 10 47 25 39
Hovedklientkonto i Danske Bank, reg.nr. 9402, konto nr. 4800 074 746
SWIFT-BIC: DABADKKK
IBAN-no.: DK8230004800074746

Ved overførsel bedes henvist til j.nr. eller oplysninger der klart identificerer hvad betalingen angår.