Bedste løsninger gennem dialog

Mit speciale er sager om familieret både i og udenfor Danmark og dertil knyttet personlig rådgivning om ægteskab, indgåelse af ægtepagter (særejeaftaler), separation og skilsmisse, bodeling, formueopgørelse, forældremyndighed og bopæl, samvær, arv, testamenter og behandling af dødsboer. Desuden er jeg certificeret mediator og har beskikkelse som forsvarsadvokat i København.

Jeg går op i, at mine klienter i alle sager modtager topkvalificeret og opdateret faglig, juridisk rådgivning og sagsbehandling. En god og fornuftig løsning gennem dialog mellem parterne er altid at foretrække, og hvis dette ikke lykkes, medvirker jeg til at søge en fordelagtig afgørelse ved domstolene. I sager, der involverer børn, vil jeg altid tage udgangspunkt i, hvad der bedst muligt varetager børnenes interesser.

Du kan her finde information om mine kompetencer, min baggrund og om hvordan du kan kontakte mig på mit kontor i indre København.